Posted in: Patron Only Story

Ang Higaan

Ilang gabi din ang nagdaan at nag desisyon akong matulog muli sa aking higaan, at tulad ng inaasahan, nangyari ulit ang mga pag suntok sa aking likuran pero sa pagkakataon ito, nagkaroon din ako ng panaginip.

Read more