Posted in: Podcast

Ang Multo

B1 Gang Book 3 Chapter 6:
n

n

PINAGMASDAN ni Ms. Villa ang nakaunipormeng dalagita sa harap niya. Binabasa nito ang recommendation letter na inabot ng kaharap.“So, when are you ready to start classes?” tanong ng babae.“As soon as possibl, Ma’am,” magalang na sagot ng bulag na dalagita.“Puwede ka bang magsimula ngayon para maka-catch-up ka sa mga na-missed mong lessons?” tanong muli nito.“Opo, Ma’am,” desididong sagot ng kabataang babae.

nn— nnSend in a voice message: https://anchor.fm/kwento/messagenSupport this podcast: https://anchor.fm/kwento/support

Posted in: Podcast

Digital Tawas

B1 Gang Book 3 Chapter 5

n

GALIT NA GALIT si MIKE RODRIGO nang malaan ang nangyari. Panay naman ang iyak ng kabiyak nito sa dinanas na matinding hirap ng panganay na anak.Magang-maga ang katawan ni Gino sa tinamong mga latay mula sa albularyo. Madalas ngang napapailing ang tuminging doktor sa ospital na pinagdalan kay Gino.

nn— nnSend in a voice message: https://anchor.fm/kwento/messagenSupport this podcast: https://anchor.fm/kwento/support

Posted in: Podcast

Kulam

B1 Gang Book 3 Chapter 4:
n
nMAGANANG KUMAKAIN si Boging ng nilagang mais nang dumating sina Gino at Kiko. Kausap nito si Jo at mahaba na ang napag-usapan ng dalawa tungkol sa nangyari kay Boging sa Center. Hindi rin natagalan ni Taba ang pangungulit ni Jo na ikuwento ang mga nangyayari. Pero sa totoo lang, kaya bumigay si Boging ay dahil nasuhulan siya ng walong piraso ng sweet corn.

nn— nnSend in a voice message: https://anchor.fm/kwento/messagenSupport this podcast: https://anchor.fm/kwento/support

Posted in: Podcast

Gino VS. Ms. Puzon

B1 Gang Book 3 Chapter 3:

n

ISANG UMAGA, sumabay si Gino sa mga batang bulag na nag-aaral sa nursery sa pagpasok sa Center. Hinawakan pa niya sa kamay ang isang batang namataan niyang iniwan na ng magulang sa may gate. Akala tuloy ng bantay ay kamag-anak niya ang bata kaya hindi siya sinita.

nn— nnSend in a voice message: https://anchor.fm/kwento/messagenSupport this podcast: https://anchor.fm/kwento/support

Posted in: Podcast

Habulin ang mga Salarin

SUMAKAY NA SA BANGKA si Boging upang salubungin sina Gino at Kiko. Pero ang pinili niyang bangka ngayon ay ang ginamit ni Monalet: may katig kasi! Tanaw na niya sina Gino at Kiko dahil maliwanag na. Parehong nakahawak ang dalawa sa salbabida at isinisipa ang mga paa. Kung hindi mo alam ang nangyari ay maiisip mong nag-gu-goodtime pa ang mga ito sa paglangoy.

nnBecome a supporter of this podcast:nnhttps://anchor.fm/kwento/support