Posted in: Podcast

Pagbabalik sa Lumang Bahay

NAGHAHANDA NANG MATULOG si Jo pero kinukulit pa rin siya ng pag-iisip. Kahit nakahiga na ay pilit niyang inalala ang mga pangyayari nang araw na iyon… Magkasabay sila ni Dayo na pumunta sa simbahan… Pagkatapos ng kasal ay tumuloy sila sa Villa Estrella… Nagsimula ang galahan at pagkaraan ng isang oras ay nagpaalam sina Lily… Inutusan ni Amang Daste si Dayo na sunduin ang tiyahin sa bahay… Napabalikwas siya nang upo sa kama. “Pagkatapos,” bulong nito sa sarili, “ay hindi na nakita si Dayo kahit saan!”

nnBecome a supporter of this podcast:nnhttps://anchor.fm/kwento/support

Posted in: Podcast

Kutob ni Gino

NAKAALIS NA sina Mr. Rodrigo patungong presinto. Pero hindi pa rin natulog sina Gino. Nag-uusap silang apat sa sala. Ubos na ang kanilang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Dayo. Pilit na iniisip nina Gino ang mga pag-uusap nila. Hinihiwalay nila ang katotohanan mula sa tsismis. Natigil bigla ang kanilang usapan nang bumalik si Monalet. Hindi naman ito umimik. Dumaan lang at tumuloy na sa kusina.

nnBecome a supporter of this podcast:nnhttps://anchor.fm/kwento/support