B1 Gang Book 3 Chapter 6:

PINAGMASDAN ni Ms. Villa ang nakaunipormeng dalagita sa harap niya. Binabasa nito ang recommendation letter na inabot ng kaharap.“So, when are you ready to start classes?” tanong ng babae.“As soon as possibl, Ma’am,” magalang na sagot ng bulag na dalagita.“Puwede ka bang magsimula ngayon para maka-catch-up ka sa mga na-missed mong lessons?” tanong muli nito.“Opo, Ma’am,” desididong sagot ng kabataang babae.

— Send in a voice message: https://anchor.fm/kwento/messageSupport this podcast: https://anchor.fm/kwento/support

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.