SUMAKAY NA SA BANGKA si Boging upang salubungin sina Gino at Kiko. Pero ang pinili niyang bangka ngayon ay ang ginamit ni Monalet: may katig kasi! Tanaw na niya sina Gino at Kiko dahil maliwanag na. Parehong nakahawak ang dalawa sa salbabida at isinisipa ang mga paa. Kung hindi mo alam ang nangyari ay maiisip mong nag-gu-goodtime pa ang mga ito sa paglangoy.

Become a supporter of this podcast:https://anchor.fm/kwento/support

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.